WatIsMijnIPadres.nl

IP adres achterhalen

Wat is DHCP?DHCP staat voor Dynamic Host Configuration Protocol en is het computerprotocol dat beschrijft hoe een computer zijn netwerkinstellingen van een DHCP-server kan verkrijgen. Het DHCP-protocol is gebaseerd op het Internet Protocol IP en werkt met UDP-pakketten.

Het kan wellicht verwarrend zijn vanwege het woord 'dynamic' ofwel 'dynamisch', maar DHCP houdt niet automatisch in dat je geen statisch IP adres toegewezen kan krijgen. Het enige wat je bepaald is dat het toewijzen van een IP adres, statisch of dynamisch, door de DHCP-server wordt bepaald.

Hoe werkt het?

 • De client computer stuurt een (DHCP-Discover) netwerkpakket, gericht aan alle computers binnen het eigen ethernet-segment (Multicast of een Broadcast pakket genoemd).
 • Alle computers in dit segment ontvangen dit, dus ook de DHCP-server. Uitsluitend de DHCP-server(s) in het netwerk behoort hierop te reageren: Hij stuurt een DHCP-offer pakket terug.
 • De client weet nu van wie hij zijn IP adres kan krijgen. De client gebruikt een unicast sessie om daadwerkelijk de aanvraag bij de DHCP server te doen (DHCP-Request)
 • De DHCP server stuurt de informatie met de netwerkinstellingen terug naar de client (DHCP-ACK).
 • De client gebruikt de gegevens van de eerste DHCP-server waarvan hij antwoord krijgt, en gebruikt deze gegevens om zijn netwerkverbinding in te stellen.
 • De betreffende computer heeft nu een (uniek) IP adres en kan derhalve communiceren met andere computers.
 • Bij een fout, zal de DHCP server antwoorden met een DHCP-NAK pakket.

Gegevens die worden doorgestuurd

 • Een uniek netwerknummer (IP adres);
 • Welk(e) adres(sen) in het netwerk een gateway is, waarmee er verbinding is met een ander netwerk, zoals het internet (niet noodzakelijk);
 • Wat de naamserver(s) (DNS servers) is(zijn) (niet noodzakelijk);
 • Hoe groot het netwerk is, dus onder welke omstandigheden de doelcomputer binnen het netwerk ligt of via de Gateway benaderd moet worden. Dit wordt de netmask genoemd.
 • De geldigheidsduur (leasetime of looptijd).

DHCP vindt zijn oorsprong in het BootP-protocol, wat oorspronkelijk ontworpen was om computers hun besturingssysteem vanaf het netwerk te laten laden. En nu bevindt zich dat in het TCP/IP-protocol, om precies te zijn in de internet-laag. Je kan deze laag vergelijken met de netwerklaag in het OSI-model (laag 3).
Bron: Wikipedia.org